tel: + 48 63 262 68 11 e-mail: izomer@izomer.com.pl

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem danych osobowych jest Zakład Produkcyjno Handlowy IZOMER Józef Kolasa, Czołowo 62-600 Koło.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z nawiązaniem kontaktu, przedstawieniem oferty, prowadzeniem marketingu bezpośredniego własnych produktów i świadczonych usług oraz zawierania i realizacji umów, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. b) RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, firmom logistycznym, firmom doradczym z którymi współpracuje Administrator.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy z Administratorem.

Rzetelna firma
Fair Play
Złoty medal na targach
Rzetelna firma
Fair play
Złoty medal na targach